Top kwaliteit voor een betaalbare prijs!

Loading... Loading...

Stiwoga


N.V. Waarborgmaatschappij Stiwoga is onderdeel van de Woningborg groep. De Woningborg groep heeft meer dan 25 jaar ervaring met het verstrekken van waarborgcertificaten aan kopers van nieuwbouwwoningen, die gebouwd worden door onze ongeveer 1.200 deelnemers, de bouwondernemingen. De Woningborg groep certificeert jaarlijks enkele tienduizenden woningen en appartementen.

Met een Stiwoga-certificaat zijn kopers verzekerd van de afbouw van hun woning (of als dat onmogelijk is worden zij schadeloos gesteld) en dat de woning na oplevering voldoet aan de garantievoorwaarden zoals deze staan vermeld in de Stiwoga Garantie- en waarborgregeling. Om deze garantie te kunnen verlenen, toetsen wij alle plannen vooraf om eventuele gebreken achteraf zoveel mogelijk te voorkomen.

Stiwoga-garantie bestaat uit twee onderdelen:

De afbouwwaarborg


Gaat de bouwondernemer gedurende de bouw failliet, dan zorgt Stiwoga voor de afbouw van uw woning. Is het afbouwen om wat voor reden dan ook onmogelijk, dan verstrekt Stiwoga u een schadeloosstelling. Eén en ander conform de in de Stiwoga Garantie- en waarborgregeling vastgestelde regels.

De herstelwaarborg


De bouwonderneming garandeert de kwaliteit van de woning tot 6 jaar en 3 maanden na de oplevering. Bij bepaalde ernstige technische gebreken zelfs tot 10 jaar en 3 maanden. Stiwoga waarborgt deze garantie. Voor een aantal onderdelen geldt een beperkte garantietermijn. Hoelang en op welk onderdeel van uw woning garantie zit, kunt u nalezen in de bijlage behorende bij de brochure “Stiwoga Garantie- en waarborgregeling” die op uw woning van toepassing is. Zie ook downloads. Het bezit van het Stiwoga-certificaat geeft u de zekerheid dat deze garantie wordt gewaarborgd. Dat wil zeggen, voldoet de woning niet aan de kwaliteitsnormen en de ondernemer wil of kan niet herstellen, dan wordt op grond van de Stiwoga Garantie- en waarborgregeling voor herstel zorg gedragen.

Voor meer informatie kijk op: www.stiwoga.nl.


Bouwbedrijf Teng Wijen | BBTW
De Bouw Fundeon Stiwoga